1e9cd6

From DPFWiki

Jump to: navigation, search

Swoją pracę Zathey rozpoczął od chwili polemiki z tezą, popularną w okresie polskiego romantyzmu, według którą z trudem przedchrześcijańska Lechistan mogła wykreować robota jak wielkiej "epopei ludowej", przeciwnie zaś świat chrześcijański raptem zniwelowało te zadatki. Zathey nie przychylił się do takiej tezy, nie podzielając wówczas romantycznych uprzedzeń. Kwestię epopeiczności utworu rozpatrywał pod adresem popularnych w XIX w. na gruncie niemieckim teorii estetycznych dotyczących eposu, wyłożonych w dziełach Jeana Paula, Vischera również wyjątkowo Hegla. Wedle autora spięcie wypadło na korzyść Pana Tadeusza

Personal tools